budowa


budowa
budowa I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. budowawie; lm D. budowadów {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_8}}zwykle blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'budowanie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Budowa domu trwała ponad 5 lat. Przedłużać budowę. Termin zakończenia budowy mostu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wznoszony obiekt budowlany wraz z terenem prac': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rozgrzebana budowa. Porządek, bałagan na budowie. Doświadczony majster, pracujący na wielu budowach. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}budowa II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. budowawie, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'zależność między elementami składowymi całości; struktura': {{/stl_7}}{{stl_10}}Budowa atomu. Budowa oka. Skomplikowana budowa maszyny. Budowa form czasu przeszłego. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • budowa — ż IV, CMs. budowawie 1. blm «wznoszenie obiektu budowlanego; budowanie» Budowa domu, drogi, mostu. Materiały do budowy, na budowę. Prowadzić budowę. Pracować przy budowie. Budowa posuwała się szybko. 2. lm D. budowadów «budowla w trakcie… …   Słownik języka polskiego

  • List of Gulag camps — This enormous, but far from complete list enumerates sites of Soviet forced labor camps ( corrective labor camps ). Most of them served mining, construction, and timber works. Even this incomplete list can give a fair idea of the scale of forced… …   Wikipedia

  • Autostrada A1 (Polen) — Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/PL A Autostrada A1 in Polen …   Deutsch Wikipedia

  • morfologia — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, blm, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} budowa, skład chemiczny krwi; także: badanie składu krwi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Robić morfologię. Iść na morfologię. Mieć morfologię lepszą niż przed miesiącem. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • geologia — ż I, DCMs. geologiagii, blm 1. «nauka o budowie i dziejach Ziemi, głównie skorupy ziemskiej oraz o zjawiskach i procesach powodujących jej przeobrażenia» ∆ Geologia dynamiczna «dział geologii podstawowej badający budowę skorupy ziemskiej oraz… …   Słownik języka polskiego

  • kształt — m IV, D. u, Ms. kształtłcie; lm M. y 1. «zewnętrzny wygląd materialnego przedmiotu (rozpatrywany ze względu na ograniczające go linie lub powierzchnie, kontury); zarys, sylwetka jakiegoś przedmiotu; w ogóle wygląd, postać czegoś» Kształt podłużny …   Słownik języka polskiego

  • molekularny — «dotyczący molekuły, właściwy molekułom; cząsteczkowy, drobinowy» ∆ biol. Biologia molekularna «dział biologii zajmujący się ustalaniem związku między budową substancji wielkocząsteczkowych a ich funkcjami w komórce» ∆ fiz. Fizyka molekularna… …   Słownik języka polskiego

  • morfologia — ż I, DCMs. morfologiagii, blm 1. «nauka o postaci, ukształtowaniu i budowie organizmów zwierzęcych i roślinnych» Morfologia zwierząt. Morfologia roślin. 2. geol. «ukształtowanie powierzchni Ziemi, formy powierzchni Ziemi; rzeźba terenu» 3. jęz.… …   Słownik języka polskiego

  • pierścieniowy — 1. «mający kształt pierścienia, mający zamknięty obwód; okrągły» Otwór pierścieniowy. Uszczelki pierścieniowe. Rurociąg pierścieniowy. ∆ archeol. Wał, gród pierścieniowy «wał, gród budowany w kształcie pierścienia, tworzący zamkniętą całość,… …   Słownik języka polskiego

  • pochłonąć — dk Vb, pochłonąćnę, pochłonąćniesz, pochłonąćchłoń, pochłonąćnął, pochłonąćnęła, pochłonąćnęli, pochłonąćnięty, pochłonąćnąwszy pochłaniać ndk I, pochłonąćam, pochłonąćasz, pochłonąćają, pochłonąćaj, pochłonąćał, pochłonąćany 1. «wciągnąć w… …   Słownik języka polskiego